Online-Marketing-Huis hashtag

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Online Marketing Huis
Nicoline Swijgmanstraat 12
4822 VA Breda

Website: www.onlinemarktinghuis.nl
E-mail: info@onlinemarketinghuis.nl

KvK nr.: 70512701
Btw-id: NL001671514B80

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Online Marketing Huis verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken. Jij geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je informatie via onze website aanvraagt, ons rechtstreeks een e-mail stuurt of contact met ons opneemt voor meer informatie betreffende onze diensten. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen welke diensten u voorkeur naar uit gaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. We krijgen ook gegevens van derden, deze beveiligen we volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven.

Deze externe bronnen kunnen na verloop van tijd veranderen, maar hieronder vallen tot nu toe:

 • Partners met wie we gezamenlijke services aanbieden of met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien
 • Openbaar toegankelijke bronnen zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein

Jij hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer je wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kun je dit weigeren. Maar als je ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een dienst uit te werken, zul je deze dienst of service mogelijk niet kunnen krijgen.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de gegevens die je aandraagt bij de informatieaanvraag bij Online Marketing Huis. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

 • Naam en contactgegevens. We verzamelen jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
 • Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over jou, zoals leeftijdscategorie, geslacht, functie, land.
 • Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens, zoals een rekeningnummer, die nodig zijn om uw betaling te verwerken en nodig zijn voor de belastingdienst.
 • Voorkeuren Pas als wij een overeenkomst hebben afgesloten voor het leveren/uitwerken van onze Online marketing  diensten verzamelen wij gegevens over jouw voorkeuren zoals de doelgroep(en), doelen, usp’s en andere relevante informatie die je ons extra aanlevert om tot een goed eindresultaat te komen. Naast de gegevens die je expliciet aanlevert, kunnen jouw voorkeuren ook worden opgemaakt uit of afgeleid van andere gegevens die wij verzamelen n.a.v. bijvoorbeeld het kennismakingsgesprek.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Online Marketing Huis gebruikt de verzamelde gegevens om onze diensten te kunnen aanbieden en aan de persoonlijke voorkeuren te verwezenlijken. Wanneer we persoonlijke gegevens over jou verwerken, doen we dat met jouw toestemming en/of zoals nodig is om de diensten te leveren die je wenst, ons bedrijf te runnen, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, of te voldoen aan andere rechtmatige belangen van Online Marketing Huis, zoals beschreven in de secties ‘Hoe wij persoonsgegevens gebruiken’ en ‘Redenen waarom we persoonlijke gegevens delen’ hieronder.

Om de privacy te verbeteren worden de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer jij niet bent geverifieerd (niet aangemeld), afzonderlijk opgeslagen op een lokale niet aan een server gekoppelde computer. Deze gegevens bevatten enkel bedrijfsnaam, geslacht, contactpersoon, functie, naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met jou te communiceren en om onze communicatie met jou zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met je opnemen per telefoon, via e-mail of op een andere manier om jou te informeren.

E-mail. Als we van jou een e-mail ontvangen verzamelen we de inhoud van jouw aangeleverde bestanden zoals b.v. afbeeldingen en andere content wanneer dat nodig is om jou de diensten te leveren. We bewaren alle informatie die jij ons verstrekt en de inhoud van berichten die jij naar ons hebt verstuurd, zoals afspraakbevestiging en opdrachtbevestiging, website en marketing Wensen en Eisen, beeldmateriaal of vragen en informatie die jij ons hebt doorgegeven.

Redenen waarom we persoonsgegevens (kunnen) delen

Wij delen jouw persoonsgegevens met jou toestemming of indien nodig om een overeenkomst te voltooien. Met onderstaande bedrijven delen wij jouw gegevens. Deze bedrijven hebben ieder hun eigen privacy beleid.

 • Van alle klanten die een factuur van ons ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in onze financiële administratie in het boekhoudprogramma Acumulus.
 • Voor E-mail en agenda maken wij gebruik van Thunderbird en Gmail.
 • Van alle klanten wordt van het beeldmateriaal een back-up gemaakt in de Cloud die vindt plaats op OneDrive en Trello.
 • Het versturen van de bestanden gaat meestal via We Transfer.
 • Websites maken wij in WordPress. Daar maken wij gebruik van diverse plugins zoals Learndash.

Online Marketing Huis is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden. Door gebruik te maken van deze website en de diensten van Online Marketing Huis geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren

Online Marketing Huis bewaart (persoons-)gegevens tot jij ons verzoekt deze te verwijderen of zo lang als nodig is zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Online Marketing Huis doet er alles aan om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de persoonsgegevens die jij aanlevert op, op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en beschermen we die gegevens door het gebruik van wachtwoorden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

Google analytics. Daar wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt je hier vinden.

Social media. We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal Social media buttons. De verschillende Social media kanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze Social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste Social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de volgende Social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Online Marketing Huis verwerkt zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies!

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jij heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen via info@onlinemarketinghuis.nl

Recht op intrekking van verleende toestemming

Je heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door jou getekende contracten over het gebruik van beeldmateriaal zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Tot slot

Online Marketing Huis controleert regelmatig of wij aan dit privacy beleid en/of eventuele wetswijzigingen voldoen. Als je nog vragen hebt over dit beleid, kun je contact met ons opnemen.

Online-Marketing-Huis hashtag